Categorieën
Framer X Multimedia portfolio

Afstudeeropdracht

Afstudeeropdracht voor het Technology Lab

De opdracht

In opdracht van het Atos Technology Lab is er een concept bedacht en ontwikkeld voor een interactief platform dat gebruikt kan worden om werknemers te ondersteunen bij het gegevensverwerkingsproces en te voorzien in hun informatiebehoefte. Het Technology Lab is binnen Atos namelijk te weinig bekend bij werknemers en management en dit kan het voortbestaan van het Technology Lab in gevaar brengen.

Probleemstelling

Na het verkennen van het probleem door middel van gesprekken met de opdrachtgever en werknemers bleek de afstudeeropdracht te omvangrijk. Daarom is eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de kern van het probleem. Deze bleek te zitten in de informatievoorziening met aan de basis daarvan het gegevensverwerkingsproces. De specifieke probleemstelling is vervolgens nog verder toegespitst en is geworden

“Hoe kan een digitaal interactief product het gegevensverwerkingsproces van het Technology Lab verbeteren met als doel het voorzien in de informatiebehoefte van werknemers die op operationeel niveau actief zijn binnen het Technology Lab?”.

Onderzoek

In eerste instantie is doelgroeponderzoek gedaan door middel van kwalitatieve interviews om te achterhalen hoe de informatievoorziening binnen het Technology Lab eruitziet. Later zijn de resultaten hiervan toegespitst op het gegevensverwerkingsproces. Ook is er literatuuronderzoek gedaan naar het gegevensverwerkingsproces, motivatie en usability. Op basis van deze onderzoeken zijn ontwerpvoorwaarden geformuleerd.

Ideation & conceptualisatie

De ontwerpvoorwaarden zijn uitgewerkt tot een algemeen concept voor een digitaal, online platform. Dit concept is aangevuld met twee concepten voor het geven van invulling aan functionaliteiten en data, namelijk 1) functionaliteiten en data uit bestaande platformen samenbrengen in een overkoepelend platform en 2) een geheel nieuw platform dat ingevuld wordt met nieuwe functionaliteiten en data. Er is gekeken naar de haalbaarheid van deze concepten en na overleg met een expert en de opdrachtgever is gekozen voor het uitwerken van een overkoepelend platform.

Het concept heeft verder invulling gekregen door het uitvoeren van verschillende conceptualisatiemethoden zoals het maken van een mind-map, een visualisatie van het idee doormiddel van een video, een bespreking met belanghebbenden en een ideation sessie met de doelgroep. Aan de hand van deze resultaten zijn de ontwerpspecificaties uitgewerkt. Vervolgens zijn deze ontwerpspecificaties vertaald naar low fidelity ontwerpen, een beschrijving van de interactiemogelijkheden en een plan voor de vormgeving van het Technology Lab Dashboard.

Prototyping & evaluatie

Vervolgens is er een prototype gemaakt van het dashboard met de tool FramerX. Dit prototype is geëvalueerd met de doelgroep door middel van ‘Evaluative Research’ en de User Experience Questionnaire. Uit de evaluatie komt naar voren dat de user experience van de uitgewerkte ontwerpspecificaties goed is. Wel is het advies om het prototype verder te concretiseren en nogmaals te evalueren voordat het Technology Lab Dashboard wordt doorontwikkeld tot een echt dashboard. 

Voor het vak Meet My Future heb ik een video gemaakt over mijn afstudeeropdracht. Deze vind je hier. 

Één reactie op “Afstudeeropdracht”

Geef een reactie